Recenzie

Spôsoby získavania recenzií na webe Brasty.sk

Pokiaľ u užívateľ nakúpi na webe Brasty.sk, môže sa s ostatnými užívateľmi podeliť o svoje skúsenosti s nákupom, s vlastnosťami produktu a celkovou spokojnosťou či nespokojnosťou. Pokiaľ zákazník sám nevyužije možnosť vložiť recenziu produktu, po určitej dobe ho oprosíme o napísanie recenzie pomocou emailovej komunikácie.

Než recenziu produktu umiestnime na web overíme, či je autentická pomoc čísla objednávky. Následne recenziu zobrazíme s príznakom “Overená recenzia”.

Recenziu na náš web môže vkladať aj užívateľ, ktorý si produkt nekúpil na webe Brasty.cz, ale chce sa s ostatnými užívateľmi podeliť o svoju skúsenosť. Také recenzie neoznačujeme žiadnym príznakom.

Recenzie neupravujeme. Nevhodné recenzie, ktoré sa netýkajú konkrétneho produktu alebo môžu byť zavádzajúce na webe nezobrazujeme.