Vodotesnosť hodiniek

Vodotesnosť hodiniek

Označenie vodotesnosti hodiniek býva často mylne pochopené, vďaka čomu dochádza k ich zbytočnému poškodeniu. Vodotesnosť hodiniek značíme v metroch, atmosférach (ATM) alebo baroch (BAR). Tieto jednotky udávajú tlak vodného stĺpca, ktorý na hodinky pôsobí.

Teda, ako je vyznačené v našej tabuľke vodotesnosti, 30M zodpovedá tlaku 3 atmosfér. Takto vodotesné hodinky sú odolné voči zvýšenej vlhkosti a znesú letmý styk s vodou (napr. Letný dáždik), na kúpanie sa ale určite nehodia. Ak máte v pláne vziať si hodinky do vane alebo do bazéna, hľadajte radšej označenie 10 ATM / 10 BAR.
V prípade potápania sa vám budú hodiť hodinky s vodotesnosťou 20 ATM / 20 BAR alebo 30 ATM / 30 BAR.

Záleží aj na tom, či si hodinky beriete do sladkej alebo do slanej vody – je potrebné, aby ste svoje náramkové hodinky po kontakte s morskou (i silne chlórovanou) vodou, starostlivo opláchli. Tiež je nutné mať na pamäti, že udaná hodnota vodotesnosti hodiniek, je testovaná v laboratórnych (tzn. Ideálnych) podmienkach.

Upozornenie:

  • Korunka musí byť vždy nastavená v zatvorenej polohe (normálna poloha). Ak majú hodinky šrobovaciu korunku, uistite sa, že je utiahnutá.
  • Pre zaistenie odolnosti proti vode sa odporúča nevystavovať hodinky horúcej vode.
  • Ak sú hodinky pod vodou či vlhké, nemanipulujte s korunkou ani s tlačidlami!
  • Voda negatívne ovplyvňuje životnosť kožených remienkov.