Zásady Správneho Používania Hodiniek

  • MAGAZÍN
  • Zásady Správneho Používania Hodiniek

Nákup hodiniek nie je žiadna veda, avšak aj tu je nutné poznať a predovšetkým dodržovať určité zásady správneho používania hodiniek. Vďaka týmto informáciám, s ktorými sa, prosím, dôkladne zoznámte, predídeme nepríjemným situáciám nielen v priebehu reklamačného konania.
I napriek tomu, že sa našim zákazníkom snažíme vždy vyjsť maximálne v ústrety, nie vždy je to možné. Tu sa dozviete, čo sú práve najväčšie úskalia pre kladné riešenie všetkých reklamácií. 

Antimagnetizmus:

Stroj v hodinkách je možné krátkodobo zmagnetizovať, pokiaľ je vystavený pôsobeniu magnetického poľa. V dôsledku toho sa môžu hodinky spomaľovať alebo zrýchľovať. Tento jav odznie, akonáhle sú  hodinky mimo dosah magnetického poľa. V prípade pretrvávania problému je nutné hodinky demagnetizovať v servise.
Hodinky odolávajú magnetickému poľu do intenzity 60 gaussov.

Statická elektrina:

Integrované obvody vo vnútri hodiniek sú veľmi citlivé na statickú elektrinu. Pokiaľ sa dostanú do kontaktu so statickým nábojom, môžu byť tieto obvody poškodené, alebo zničené. V žiadnom prípade preto neotvárajte hodinky svojpomocne!

Teplota:

Doporučená teplota je v rozmedzí -5 až +35°C.
Nevystavujte hodinky priamemu slnečnému žiareniu a nenechávajte ich príliš dlho v extrémne teplom, či naopak chladnom prostredí. Ďalej sa vyvarujte prudkým zmenám teploty (zásadne nepoužívajte hodinky napr. v saune, nenechávajte ich na palubnej doske automobilu alebo neskákajte s rozohriatymi hodinkami zo slnka do studenej vody). Predídete tak chybnej funkcií, predbiehaniu alebo meškaniu hodiniek, narušeniu vodotesnosti alebo skrátenej životnosti batérie.

Batéria:

Výdrž batérie nie je krytá zárukou. Nenechávajte vybitú batériu v hodinkách, pretože unikajúce kyseliny môžu poškodiť stroj – na poškodenie nesprávnym používaním sa nevzťahuje záruka.

Chemikálie:

Vyvarujte sa kontaktu s chemikáliami, ako sú napríklad parfémy. Môžu poškodiť farbu 
a materiál hodiniek. Tieto poškodenia nie sú kryté zárukou.
Hodinky musia byť chránené pred stykom s agresívnymi chemikáliami, a tiež plynmi. V dôsledku kontaktu môže dôjsť ku zmene farby púzdra, ťahu, či remienku hodiniek. Ďalej môže dôjsť k naleptaniu povrchu, prípadne narušeniu tesnosti hodiniek. Obzvlášť sa vyvarujte kontaktu s riedidlami, benzínom, či rozpúšťadlami apod.

Nárazy:

Klasické hodinky, určené pre bežné používanie, sú odolné proti bežným, jemným nárazom a otrasom pri štandardných denných činnostiach. Bohužiaľ je v týchto prípadoch nutné zohľadniť ich spracovanie. 
V prípade, že sú hodinky osadené zirkónmi, jedná sa o tzv. módne hodinky a tu doporučujeme byť obzvlášť šetrní. Tieto hodinky neodporúčame pre bežné denné nosenie. V prípade neopatrného, či nadmerného používania, takisto aj v prípade pádu hodiniek, či nárazu (rovnako tak pri opakovaných nárazoch) sa hodinky môžu poškodiť, zirkóny môžu vypadnúť, prípadne sa zničiť. 

Zirkóny:

Všetky zirkóny v hodinkách sú pripevnené špeciálnym lepidlom, pod ktoré sa v prípade častého nosenia, nesprávneho používania, či uvolnenia v dôsledku opakovaných, aj jemných nárazov dostávajú rôzne nečistoty, ktoré následne nie je možné vyčistiť, a je tak nutná ich výmena. Vyhnite sa preto takému prostrediu a chráňte tak svoje hodinky – táto závada nie je krytá zárukou, rovnako ako uvoľnenie zirkónov v dôsledku rôznych otrasov, nárazov a pádov hodiniek. S hodinkami osadenými zirkónmi nie je doporučované kúpanie, saunovanie a rôzne športové aktivity – môže dôjsť k uvoľneniu zirkónov, taktiež pri vystavovaniu hodiniek priamemu slnku, či iným vysokým teplotám, vlhkosti a chladu. Nalepeným zirkónom tiež nesvedčí náhla zmena teplôt.

 

Doporučená starostlivosť o Vaše hodinky:

Batéria:

Životnosť batérie je počítaná okamihom vloženia do hodiniek vo výrobnom závode a slúži výhradne ku kontrolným účelom. Pri prvom náznaku jej vybitia, zaistite jej výmenu. U vodotesných hodiniek vykonajte výmenu len v servise, ktorý poskytuje službu prevedenia tlakovej skúšky!

Kožený remienok a ťah hodiniek:

Remienok, či ťah nedoporučujeme príliš pevne uťahovať – medzi zápästím a remienkom by malo byť možné vsunúť prst. Kovový ťah by mal byť z hygienických dôvodov a pre zachovanie elegantného vzhľadu pravidelne čistený.

Povrchová úprava:

V prípade zakúpenia pozlátených hodiniek a hodiniek s inou povrchovou úpravou (ružové zlato, čierna, sivá, modrá apod.), vezmite na vedomie, že povrchová úprava u týchto hodiniek je náchylnejšia na mechanické opotrebenie. 
Hodinky s takouto povrchovou úpravou nie sú určené k nadmernému namáhaniu a ku každodennému noseniu. Životnosť tejto úpravy predĺžite, pokiaľ nebudete hodinky vystavovať kontaktu s potom, vlhkosťou, chemikáliami, rôznymi krémami, či inými agresívnymi látkami. Pokiaľ dôjde ku znečisteniu povrchu hodiniek, utrite ich vlhkou handričkou a potom ich osušte. V prípade, že chcete hodinky používať pri športe, či fyzickej práci, voľte radšej hodinky s masívnym oceľovým púzdrom bez zlatenie a iných farebných prevedeniach.